آکادمیا کافه
FAQ پرسش و پاسخ های رایج پیرامون معافيت كفالت برادر صغير زير 18 سال - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: اطلاعات جانبی دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: گرفتن گذرنامه، سربازی و خروج از کشور (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1)
+---- انجمن: معافیت کفالت (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA)
+---- موضوع: FAQ پرسش و پاسخ های رایج پیرامون معافيت كفالت برادر صغير زير 18 سال (/Thread-FAQ-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D8%B1-18-%D8%B3%D8%A7%D9%84)پرسش و پاسخ های رایج پیرامون معافيت كفالت برادر صغير زير 18 سال - amin_mb - 13-05-2012

سوالات مربوط به معافيت كفالت برادر صغير زير 18 سال

1- شروط اصلي براي بهره‌مندي از معافيت كفالت برادر صغير كدامند؟
جواب : الف) پدر برادر صغير فوت كرده باشد . ب) سن برادر به 18 سال تمام نرسيده باشد. ج) مشمول به عنوان تنها برادر بالاي 18 سال وي محسوب گردد.

2- ايا در معافيت كفالت برادر صغير وضعيت جسماني وي نيز قابل بررسي است؟
جواب :خير در معافيت كفالت صرفا صغير بودن وي ملاك رسيدگي بوده و ضعيت جسماني وي مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.

3- آيا وجود مادر در معافيت كفالت برادر صغير تاثيرگذار است؟
جواب: خير وجود مادر مانع رسيدگي نمي‌باشد.

4- ايا در معافيت كفالت برادر صغير برادر ناتني هم مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب : در صورتي كه برادر تني نداشته باشد برادر ناتني مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.

5- در بين برادران ناتني حق تقدم چگونه است؟
جواب :حق تقدم با برادري است كه از يك پدر باشند.

6- آيا وجود برادر ناتني بالاي 18 سال مانع استفاده معافيت برادر تني وي مي‌گردد؟
جواب : وجود برادر ناتني مانع استفاده برادر تني نمي‌گردد.

7- چنانچه برادر يا برادران صغير به سبب فوت پدر تحت حمايت سازمانهاي خيريه يا افراد خير قرار گرفته باشند ايا برادر وي ميتواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب: در صورتي كه متقاضي معافيت كفالت توانايي سرپرستي و نگهداري از صغار را داشته باشد رسيدگي بلامانع خواهد بود.

8- چنانچه برادري كه به سبب صغار از معافيت كفالت استفاده كرده خودش بيمار شود يا فوت نمايد آيا برادر ديگر مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب :در صورتي كه به سبب بيماري حادث قادر به سرپرستي از برادر صغير نباشد يا اينكه فوت نمايد برادر ديگر مي‌تواند درخواست رسيدگي نمايد.

9- چنانچه پدرفرزند صغير در حبس باشد برادر وي ميتواند درخواست رسيدگي نمايد؟
جواب: براي اين معافيت در قيد حيات نبودن پدر و فوت وي يي از شروط اصلي معافيت مي‌باشد.

10-نوع معافيت كفالت برادر صغير و مدت اعتبار آن چقدر است؟
جواب :نوع معافيت دائم و اعتبار آن در زمان صلح مي‌باشد.

منبع