آکادمیا کافه
موضوع Writing امتحانات اخیر - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: آزمون‌ها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7)
+---- انجمن: TOEFL (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-TOEFL)
+----- انجمن: آزمون PBT (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-PBT)
+------ انجمن: تجربیات آزمون‌های PBT (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-PBT)
+------ موضوع: موضوع Writing امتحانات اخیر (/Thread-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-Writing-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1)موضوع Writing امتحانات اخیر - Bahram - 26-01-2011

موضوع Writing در تمام امتحانات PBT، همواره از یکی از موضوعاتی انتخاب میشود که در سایت ETS عنوان شده است.
مجموعه این موضوعات در فایل ضمیمه آورده شده است.

از دوستان تقاضا میشود در این تاپیک بیان کنند که در چه تاریخی امتحان برگزار شد و کدام موضوع در امتحان شما مطرح شده بود.

باتشکر


RE: موضوع Writing امتحانات اخیر - Nasim67 - 10-03-2012

موضوع Writing آزمون 15 اکتبر 2011 و 9 مارس 2012
تاپیک شماره 101:

Some people like doing work by hand. Others prefer using machines.
Which do you prefer? Use specific reasons and examples to support you
answer.RE: موضوع Writing امتحانات اخیر - Nasim67 - 10-03-2012

موضوع Writing آزمون 14 ژانویه 2012
تاپیک شماره 133:

?Are childhood years most important in one's life