آکادمیا کافه
FAQ پرسش و پاسخهای رایج پیرامون خروج از کشور مشمولان - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: اطلاعات جانبی دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: گرفتن گذرنامه، سربازی و خروج از کشور (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1)
+---- انجمن: گذرنامه و خروج از کشور (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1)
+---- موضوع: FAQ پرسش و پاسخهای رایج پیرامون خروج از کشور مشمولان (/Thread-FAQ-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86)پرسش و پاسخهای رایج پیرامون خروج از کشور مشمولان - xman4lm - 08-04-2012

یادداشت مدیر:

درود دوستان

با توجه به اینکه قوانین سازمان نظام وظیفه دست خوش تغییرات و اصلاحیات میشود، لطف بفرمایید پست های آخر و به روز رسانی شده در این تاپیک را مد نظر قرار دهید.


آخرین به روز رسانی: سوالات متداول پیرامون خروج از كشور مشمولان - منطبق با اصلاحیات جدید سال 1392

ارادت

=======================================================


سوال های متداول پیرامون خروج از کشور مشمولان

1- اخذ وديعه بصورت ضمانتنامه بانكي چگونه است و چه بانكي معتبر مي‌باشد؟
ضمانت نامه همه بانكها با هماهنگي امورمالي سازمان وظيفه عمومي ناجا معتبر مي‌باشد.

2- نحوه خروج از كشور دانشجويان از طريق ستاد عمره دانشجويي چگونه است؟
دانشجويان با شرايط ذيل مي‌توانند از طريق ستاد عمره دانشجويي، براي عمره از كشور خارج شوند.

الف) درخواست ستاد عمره دانشجويي و تعهد آن ستاد
ب) سقف مجاز سنوات تحصيلي دانشجو به اتمام نرسيده باشد و وارد غيبت نشده باشد

3- آيا به مشمولان غايب مجوز خروج تعلق ميگيرد؟
مشمولان غايب مجاز به خروج از كشور نيستند مگر مشمولاني كه بدليل درمان خود لازم است به خارج از كشور مسافرت نمايند كه اين امر منوط به تاييد شوراي پزشكي وزارت بهداشت يا شوراي عالي پزشكي وظيفه عمومي است.

4- مجوز خروج به مقصد چه كشورهايي و به چه منظور صادر ميشود؟
- تمامي كشورها به منظور سفر علمي به جز فلسطين اشغالي
- كشورهاي زيارتي (عراق و عربستان)


5- خروج موقت دانشجويان از كشور به چه صورت ميباشد؟
به منظور سفر علمي و فرصت مطالعاتي و زيارت با درخواست و تائيد دانشگاه و سپردن وديعه مورد نظر، مجوز خروج براي دانشجويان صادر ميشود.


6- مدت خروج از كشور به منظور فرصت مطالعاتي در دوره‌هاي فوق ليسانس و دكتري به چه صورت ميباشد؟
در مقطع كارشناسي ارشد 6ماه و در مقطع دكتري يك سال مي‌باشد


7- نحوه خروج از كشور متعهدين خدمت به سازمانها (نفتكش، كشتيراني، هواپيمايي، آموزش و پرورش، قوه قضائيه و ...) چگونه ميباشد؟
با درخواست سازمان مربوط و تعهد سازمان مربوط به مبلغ 15ميليون تومان، خروج اين افراد ممكن ميباشد.


8- نحوه خروج از كشور ورزشكاران اعم از دانش آموز و دانشجو چگونه مي‌باشد؟
- درخواست دفتر امور مشترك فدراسيون‌ها در سازمان تربيت بدني و ارايه تضمين لازم.
- سقف مجاز سنوات تحصيلي دانشجويان و دانش‌آموزان به اتمام نرسيده باشد و وارد غيبت نشده باشند.
- سن دانش‌آموزان رشته‌هاي فني و حرفه‌اي نبايد بيشتر از 22سال باشد.


9- نحوه خروج از كشور فرزندان مامور ثابت دولت در خارج از كشور چگونه است؟
با تائيد ماموريت از طرف وزارت امور خارجه و به شرط نداشتن غيبت و سپردن تضمين از سوي سازمان مربوطه، همراهي فرزندان مامورين ثابت دولت در خارج از كشور تا پايان ماموريت والدين امكان پذير مي‌باشد.


سايت نظام وظيفه


RE: سوال های رایج پیرامون خروج از کشور - amin_mb - 16-04-2012

سوالات متداول پیرامون خروج از کشور مشمولان- طبق قانون جدید نظام وظیفه 1391

1- خروج از كشور تاچه سني نياز به مجوز از سازمان وظيفه عمومي ندارد؟
قبل از سن مشموليت با عنايت به اينكه سن مشموليت از ابتداي ماه 18 سالگي تمام مي باشد ،لذا خروج اشخاص قبل از سن مشموليت نياز به
اخذ مجوز ندارد.
مثال : متولد 4/5/73 از تاريخ 1/5/91 به عنوان مشمول محسوب مي شود وخروج وي تا 1/5/91 نياز به مجوز سازمان وظيفه عمومي ندارد.

2- دانش آموزان و دانشجويان خارج از كشور در صورت فراغت ، اخراج ويا ترك تحصيل تا چه مدت مي بايست خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند؟
اينگونه مشمولان حداكثر 1 سال از تاريخ وقوع فراغت ، اخراج يا ترك تحصيل فرصت معرفي خود به وظيفه عمومي را خواهند داشت

3- آيا مشمولي كه داراي معافيت تحصيلي دانش آموزي يا دانشجويي خارج از كشور است مي تواند به دفعات متعدد به كشور مسافرت نمايد؟
هيچگونه محدوديتي ازسوي وظيفه عمومي دراين زمينه وجود نداردومقررشدوزارتخانه هاي مربوط مجوزهاي ترددسالانه براي اينگونه مشمولان صادر كنند

4- سنوات تحصيل دانشجويان در خارج از كشور چگونه مي باشد؟
سنوات تحصيل دردانشگاه هاي خارج از كشور همانند ورزشگاه هاي داخل كشور مي باشد وفرقي باهم ندارند.

5- آيا دانشجويان انصرافي در خارج از كشور حق تحصيل مجدد را دارند؟
به شرط اينكه 1سال ازتاريخ انصراف آنان سپري نشده باشد واين حق رافقط1باردرطول تحصيل براي دانشگاه هاي داخل وخارج از كشورخواهند داشت.

6- انواع سفرهايي كه مورد استفاده مشمولان مي باشد كدام است؟
سفرهاي علمي – سفرهاي غير علمي – سفرهاي نيمه علمي – سفرهاي مطالعاتي – سفرهاي زيارتي – دوره هاي مشترك

7- ميزان وثيقه سفر هاي مورد استفاده مشمولان چقدر مي باشد؟
سفرهاي علمي : 5 ميليون تومان سفرهاي غير علمي: 15 ميليون تومان
سفرهاي نيمه علمي :8ميليون تومان سفرهاي مطالعاتي : 5 ميليون تومان
سفرهاي زيارتي عراق وعربستان : 500 هزارتومان وجه نقد+تعهد نامه محضري ضامن
سفر به سوريه 15 ميليون تومان دوره هاي مشترك : 15 ميليون تومان

8- شرايط كلي مشمولان براي خروج از كشور كدام است؟
الف : مشمول فاقد غيبت باشد.
ب : وضعيت تحصيلي مشخصي داشته باشد(دانش آموز- دانشجو – طلبه فارغ التحصيل)
پ : دانشجويان در سنوات ارفاقي مازاد بر سنوات مجاز تحصيل قرارنداشته باشند.
ت : وثيقه مورد نياز را به سازمان وظيفه عمومي پرداخته باشند.
ث : گواهي اشتغال به تحصيل يادرخواست مجوز خروج از كشور را ارايه نمايند.
ج:مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل به پايان نرسيده باشد يا داراي برگ اعزام بدون غيبت باشند.

9- مدت اعطايي جهت سفرهاي مطالعاتي حداكثر چه بازه زماني را در بر ميگيرد؟
براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 6 ماه ودانشجويان مقطع دكتري 1 سال مي باشد.

10- صدور مجوز خروج از كشوربراي سربازان وظيفه چگونه است ؟
صدور مجوز خروج از كشور براي سربازان از سوي وظيفه عمومي ممنوع مي باشد وامور مربوط به خروج از كشور آنان از سوي يگان خدمتي قابل پيگيري وانجام است.

11- آيا صدور مجوز خروج براي دانشجويان از سوي وظيفه عمومي محدوديت دارد؟
خير صدور مجوز خروج در هر ترم تحصيلي از نظر وظيفه عمومي هيچ محدوديتي ندارد.

12- دربازگشت از سفر و استرداد وديعه ،آيا حضور مشمول در وظيفه عمومي الزامي است؟
درحال حاضر بله – صرفا باحضور مشمول ورويت گذرنامه وي وديعه استرداد مي گردد.

13- دربازكشت از سفر هاي خارج از كشور با مشمولاني كه به موقع به كشور وارد شده ليكن با تاخير خود را به وظيفه عمومي معرفي نموده اند چگونه رفتار خواهد شد؟
از شش ماه تا يكسال از خروج مجدد ايشان جلوگيري خواهد شد .

14- با مشمولي كه با صدور مجوز به خارج از كشور سفر نموده ودر موعد مقرر به كشور بازنگشته است چگونه رفتار خواهد شد؟
وديعه وي به نفع دولت ضبط خواهد شد ودرصورت ورود به غيبت همانند ساير غايبين با آنان رفتار مي شود .

15- فرآيند رسيدگي به درخواست خروج از كشور مشمول چيست؟
الف : ارائه اشتغال به تحصيل (دانشجويي و دانش آموزي ) به همراه وثيقه سفر مربوطه به وظيفه عمومي محل استقرار دانشگاه يا سكونت مشمول .
ب : صدور وارسال مجوز خروج از كشور توسط سامانه وظيفه عمومي به پليس گذرنامه ناجا.
پ : صدور گذرنامه يا تمديد آن توسط گذرنامه ناجا.

منبع: پرتال سازمان وظیفه عمومی
ویرایش توسط MaMi به دلیل قرار دادن لینک منبعRE: پرسش و پاسخهای رایج پیرامون خروج از کشور مشمولان - amin_mb - 16-12-2013

 سوالات متداول پیرامون خروج از كشور مشمولان - منطبق با اصلاحیات جدید سال 1392- 
 

 1- خروج از كشور تاچه سني نياز به مجوز از سازمان وظيفه عمومي ندارد؟
قبل از سن مشموليت با عنايت به اينكه سن مشموليت از ابتداي ماه 18 سالگي تمام مي باشد ،لذا خروج اشخاص قبل از سن مشموليت نياز به  اخذ مجوز ندارد.
مثال : متولد 4/5/73 از تاريخ 1/5/91 به عنوان مشمول محسوب مي شود وخروج وي تا 1/5/91 نياز به مجوز سازمان وظيفه عمومي ندارد.
 
 2- دانش آموزان و دانشجويان خارج از كشور در صورت فراغت ، اخراج ويا ترك تحصيل تا چه مدت مي بايست خود را به وظيفه عمومي معرفي نمايند؟
 اينگونه مشمولان حداكثر 1 سال از تاريخ وقوع فراغت ، اخراج يا ترك تحصيل فرصت معرفي خود به وظيفه عمومي را خواهند داشت
 
 3- آيا مشمولي كه داراي معافيت تحصيلي دانش آموزي يا دانشجويي خارج از كشور است مي تواند به دفعات متعدد به كشور مسافرت نمايد؟
هيچگونه محدوديتي ازسوي وظيفه عمومي دراين زمينه وجود نداردومقررشدوزارتخانه هاي مربوط مجوزهاي ترددسالانه براي اينگونه مشمولان صادر كنند .

4  - سنوات تحصيل دانشجويان در خارج از كشور چگونه مي باشد؟
 سنوات تحصيل دردانشگاه هاي خارج از كشور همانند دانشگاه هاي داخل كشور مي باشد وفرقي باهم ندارند.

- 5 آيا دانشجويان انصرافي در خارج از كشور حق تحصيل مجدد را دارند؟
به شرط اينكه 1سال ازتاريخ انصراف آنان سپري نشده باشد واين حق رافقط1باردرطول تحصيل براي دانشگاه هاي داخل وخارج از كشورخواهند داشت.
 
 6- انواع سفرهايي كه مورد استفاده مشمولان مي باشد كدام است؟
 سفرهاي علمي – سفرهاي غير علمي – سفرهاي نيمه علمي – سفرهاي مطالعاتي – سفرهاي زيارتي – دوره هاي مشترك
 
7- ميزان وثيقه سفر هاي مورد استفاده مشمولان چقدر مي باشد؟
سفرهاي علمي : 5 ميليون تومان      
سفرهاي غير علمي: 15 ميليون تومان
سفرهاي نيمه علمي :8ميليون تومان 
سفرهاي مطالعاتي : 5 ميليون تومان
سفرهاي زيارتي عراق وعربستان : 20میلیون ریال وجه نقد
                 
8- شرایط کلی مشمولان برای خروج از کشور کدام است؟
 الف : مشمول فاقد غيبت باشد.
ب : وضعيت تحصيلي مشخصي داشته باشد(دانش آموز- دانشجو – طلبه فارغ التحصيل(
پ : وثيقه مورد نياز را به سازمان وظيفه عمومي پرداخته باشند.
ت : گواهي اشتغال به تحصيل  يادرخواست مجوز خروج از كشور را ارايه نمايند.
ث :مهلت معرفي مشمولان فارغ التحصيل به پايان نرسيده باشد يا داراي برگ اعزام بدون    غيبت باشند.
 
9- مدت اعطايي جهت سفرهاي مطالعاتي حداكثر چه بازده زماني را در بر ميگيرد؟
 براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد 6 ماه ودانشجويان مقطع دكتري 1 سال مي باشد.

10-  صدور مجوز خروج از كشوربراي سربازان وظيفه چگونه است ؟ 
 صدور مجوز خروج از كشور براي سربازان از سوي وظيفه عمومي ممنوع مي باشد وامور مربوط به خروج از كشور آنان از سوي يگان خدمتي قابل پيگيري وانجام است.
 
11-  آيا صدور مجوز خروج براي دانشجويان از سوي وظيفه عمومي محدوديت دارد؟
 خير صدور مجوز خروج در هر ترم تحصيلي از نظر وظيفه عمومي هيچ محدوديتي ندارد.

 12- دربازگشت از سفر و استرداد وديعه ،آيا حضور مشمول در وظيفه عمومي الزامي است؟
 درحال حاضر بله – صرفا باحضور مشمول ورويت گذرنامه وي وديعه استرداد مي گردد.
 
13- دربازگشت از سفر هاي خارج از كشور با مشمولاني كه به موقع به كشور وارد شده ليكن با تاخير خود را به وظيفه عمومي معرفي نموده اند چگونه رفتار خواهد شد؟ 
 از شش ماه تا يكسال از خروج مجدد ايشان جلوگيري خواهد شد .
 
14- با مشمولي كه با صدور مجوز به خارج از كشور سفر نموده ودر موعد مقرر به كشور بازنگشته است چگونه رفتار خواهد شد؟ 
  وديعه وي به نفع دولت ضبط خواهد شد ودرصورت ورود به غيبت همانند ساير غايبين با آنان رفتار مي شود .
 
15- فرآيند رسيدگي به درخواست خروج از كشور مشمول چيست؟
 الف : ارائه اشتغال به تحصيل (دانشجويي و دانش آموزي ) به همراه وثيقه سفر مربوطه به وظيفه عمومي محل استقرار دانشگاه يا سكونت مشمول .
ب : صدور وارسال مجوز خروج از كشور توسط سامانه  وظيفه عمومي به پليس گذرنامه ناجا.
پ : صدور گذرنامه يا تمديد آن توسط گذرنامه ناجا.
 
16- آیا خروج از کشور دانشجویان در سنوات ارفاقی امکان پذیر می باشد؟
بله صدور مجوز خروج از کشور برای دانشجویانی که با موافقت کمسیون موارد خاص دانشگاه و وظیفه عمومی در حال تحصیل در سنوات ارفاقی می باشند بلامانع می باشد.

17- در چه مقطع تحصیلی  می توانیم برای ادامه تحصیل  در خارج از کشور مجوز بگیریم؟
صدور مجوز خروج به منظور ادامه تحصیل در خارج از کشور صرفا برای فارغ التحصیلان لیسانس و بالاتر و با سپردن وثیقه لازم امکان پذیر می باشد.