آکادمیا کافه
Milwaukee, WI - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: ایالات متحده آمریکا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
+---- انجمن: زندگی و کار در آمریکا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
+----- انجمن: راهنمای شهرهای امریکا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
+------ انجمن: شهرهای ایالت‌های مرکزی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C)
+------ موضوع: Milwaukee, WI (/Thread-Milwaukee-WI)Milwaukee, WI - m.arash - 02-12-2011

[عکس: Flag_of_Milwaukee%2C_Wisconsin.svg]
در این موضوع به بحث و گفت گو در مورد شهر میلواکی که در ایالت ویسکانسین واقع شده است می پردازیم.
This city's Wikipedia profile

لینک ویکی پدیا:
http://en.wikipedia.org/wiki/Milwaukee,_Wisconsin

RE: Milwaukee, WI - m.arash - 02-12-2011

  • برای دریافت اطلاعات و آمار دقیق پیرامون این شهر بر روی لینک زیر کلیک کنید:
  • برای دریافت اطلاعات پیرامون جغرافیا و آب و هوای این شهر بر روی لینک زیر کلیک کنید:
Geography and Climate
  • برای دریافت اطلاعات مربوط به حمل و نقل بر روی لینک زیر کلیک کنید:
Transportation