آکادمیا کافه
زندگی در بلاروس - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- انجمن: روسیه، اوکراین، و بلاروس (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3)
+----- انجمن: بلاروس (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3)
+----- موضوع: زندگی در بلاروس (/Thread-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3)زندگی در بلاروس - spt - 19-01-2011

در این تاپیک مسایل مربوط به زندگی در بلاروس بررسی خواهند شد.