آکادمیا کافه
پذیرش پست داک - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: راهنمای دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- موضوع: پذیرش پست داک (/Thread-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%DA%A9)پذیرش پست داک - mahmood-hashemi - 19-10-2020

برای موقعیت پست داک در نیوزیلند، کسی از دوستان می تواند کمک کند؟