آکادمیا کافه
تهیه فرانک سوئیس - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- انجمن: سوئیس (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3)
+----- انجمن: تحصیل در سوئیس (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3)
+----- موضوع: تهیه فرانک سوئیس (/Thread-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3)تهیه فرانک سوئیس - z87 - 04-07-2020

سلام،

وقت بخیر، من مقدار کمی فرانک سوییس برای پرداخت هزینه های اولیه مربوط به تاکسی و... لازم دارم.
تمام صرافیای سمت فردوسی رفتم فقط یکی داشت اونم زیر 1000 تا نمیداد. آیا جایی رو سراغ دارین که داشته باشه و بفروشه مقدار کم؟
ممنون میشم جواب بدین