آکادمیا کافه
شانس پذیرش در رشته صنایع - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: رشته‌های تحصیلی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C)
+--- انجمن: صنایع (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9)
+--- موضوع: شانس پذیرش در رشته صنایع (/Thread-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9)شانس پذیرش در رشته صنایع - sagharati - 30-06-2018

سلام 
معدل لیسانس 13.53 Mathematics شریف
معدل ارشد 17:40 Industrial Engineering شریف
 
1- در محدوده چه دانشگاههایی برای صنایع یا مدیریت همراه با فول فاند می توانم تمرکز کنم؟ نام ببرید چند مورد.
2- آیا به طور کلی پذیرش در Business School  سخت تر است؟