آکادمیا کافه
گرین کارت از راه مهاجرت خانوادگی به آمریکا - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: ایالات متحده آمریکا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
+---- انجمن: گرین کارت و اقامت دائم آمریکا (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)
+---- موضوع: گرین کارت از راه مهاجرت خانوادگی به آمریکا (/Thread-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7)گرین کارت از راه مهاجرت خانوادگی به آمریکا - M1KE - 01-05-2017

در حالت کلی اداره مهاجرت برای ویزاهای خانوادگی دو گروه کلی وابسته مستقیم (Immediate relative) و اولویت خانوادگی (Family Preference) رو در نظر گرفته که ویزاهای دسته اول با حروف IR شروع شده و خارج از نوبت بررسی میشن و ویزاهای دسته دوم با حرف F شروع شده و نوبت ویزادهی اونها به ظرفیت سالانه اختصاص داده شده به گروه موردنظر بستگی داره.ӕ

الف) ویزاهای وابسته مستقیم (اعضای درجه یک شهروندان آمریکا)

IR-1: همسر شهروند آمریکایی (حدود 1 سال) (فرم ها و مدارک لازم)Ħ
IR-2: فرزند مجرد زیر 21 سال شهروند آمریکایی (حدود 1 سال) (فرم ها و مدارک لازم)
IR-3: کودکی که از خارج از آمریکا توسط یک شهروند آمریکایی به فرزندخواندگی انتخاب شده (حدود 1 سال) (فرم ها و مدارک لازم)
IR-4: کودکی که از درون از آمریکا توسط یک شهروند آمریکایی به فرزندخواندگی انتخاب شده (حدود 1 سال) (فرم ها و مدارک لازم)
IR-5: پدر/مادر یک شهروند آمریکایی که دست کم 21 سال داشته باشه (حدود 1 سال) (فرم ها و مدارک لازم)Ɣ

ب) ویزاهای اولویت خانوادگی

F1: فرزندان مجرد بالای 21 سال شهروندان آمریکا و فرزندان زیر 21 سال آنها (حدود 7 سال) (فرم ها و مدارک)
F2A: همسر و فرزندان زیر 21 سال مقیمان دایم آمریکا (حدود 2 سال) (فرم ها و مدارک برای همسر | فرم ها و مدارک برای فرزند)ξ
F2B: فرزندان مجرد بالای 21 سال مقیمان دایم آمریکا (حدود 7 سال) (فرم ها و مدارک)
F3: فرزندان متاهل شهروندان آمریکا (حدود 12 سال) (فرم ها و مدارک)Ѫ
F4: برادر/خواهر شهروند بالغ آمریکا (حدود 13 سال) (فرم ها و مدارک)Ѭ

پاورقی ها:

ӕ) در صورتی که در میانه های کار وضعیت فرد به گروه دیگری تغییر کند نیازی به بستن پرونده قبلی نیست بلکه می بایست تغییر وضعیت صورت گیرد و در اینصورت مدت زمان بررسی پرونده از زمان تشکیل همان پرونده اولیه (Priority Date) محاسبه می شود.
Ħ) چنانچه همسر موردنظر دارای فرزند زیر 21 سال باشد شهروند موردنظر می بایست I130 جداگانه ای هم برای وی که اکنون فرزندش به حساب می آید، پر نماید.
Ɣ) برای هر کدام از پدر و مادر می بایست I130 جداگانه ای پر شود. فرزندان زیر 21 سال پدر/مادر موردنظر نمی توانند در این گروه همراه آنها ویزا بگیرند و می بایست بعد از مقیم شدن پدر/مادر برای آنها از طریق گروه F2A یا F2B (بسته به سن آنها در آن زمان) اقدام شود.
ξ) در صورتی که مقیم موردنظر به صورت همزمان برای همسر و فرزند اقدام می کند نیازی به پر کردن فرم جداگانه برای فرزند نیست چون وی به عنوان وابسته همسر و همزمان با وی ویزا می گیرد ولی اگر مقیم موردنظر در میانه کار شهروند شود می بایست I130 جداگانه ای برای فرزند پر کند تا به گروه IR2 تغییر پیدا کند چون در گروه IR فرزند موردنظر نمی تواند به عنوان وابسته همسر ویزا بگیرد بلکه می بایست به عنوان وابسته مستقیم شهروند موردنظر ویزا بگیرد.
Ѫ) همسر و فرزندان فرزند متاهل موردنظر هم می توانند همراه وی ویزا بگیرند و نیازی نیست که اقدام کننده اصلی I130 جداگانه ای برای آنها پر کند.
Ѭ) متاهل شدن شما تاثیری روی مدت زمان پرونده نمی گذارد. همسر و فرزندان شما هم می توانند همراه شما ویزا بگیرند و نیازی نیست که اقدام کننده اصلی I130 جداگانه ای برای آنها پر کند.

لطفا پرسش های خود را در تاپیک های مرتبط انجمن گرین کارت و اقامت دایم آمریکا مطرح نمایید.