آکادمیا کافه
HAP ID - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: استرالیا و نیوزلند (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF)
+---- انجمن: مهاجرت به استرالیا و نیوزلند (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF)
+---- موضوع: HAP ID (/Thread-HAP-ID)HAP ID - کویین - 18-01-2017

سلام
من میبایست در فروردین جاری در استرالیا باشم. اکنون در حال فراهم کردن مدارک برای ویزای دانشجویی هستم. هنوز CoE برای من صادر نشده. برای صرفه جویی در زمان My Health Declaration را پر و الکترونیکی ارسال کردم. در سایت سفارت ذکر شده که باید HAP ID خود را بسازم تا به من اجازه ملاقات با یک پزشک جهت معاینات پزشکی داده شود. ممکن خواهش کنم جهت ایجاد HAP ID در پروفایل به من کمک کنید؟ هر چه در سامانه سفارت جستجو کردم توضیحی در این مورد نیافتم. سپاس