آکادمیا کافه
مدارک موسسات آموزش عالی آزاد - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: دریافت پذیرش (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4)
+--- انجمن: مدارک مورد نیاز (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2)
+---- انجمن: کارنامه و مدارک تحصیلی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C)
+---- موضوع: مدارک موسسات آموزش عالی آزاد (/Thread-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF)مدارک موسسات آموزش عالی آزاد - mona - 12-11-2016

با سلام،
 دقت کنید که کدام موسسه آموزش عالی آزاد ثبت نام میکنید. حتما با وزارت علوم تماس بگیرید و از اعتبار آن موسسه مطمئن شوید.
مدارک MBA و DBA موسسات آموزش عالی آزاد، مدارکی هستند که برابر با مقطع تحصیلی نیستند و تنها یک گواهینامه یا دوره گذرانده شده برای افزایش دانش میباشند (مقطع دانشگاهی نیستند) .

موفق باشید