آکادمیا کافه
ویزای دانمارک - نسخه قابل چاپ

+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: کشورها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: کشورهای اروپایی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C)
+---- انجمن: دانمارک (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9)
+----- انجمن: روادید دانمارک (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9)
+----- موضوع: ویزای دانمارک (/Thread-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9)ویزای دانمارک - ARISA - 12-12-2015

با سلام
در روز مصاحبه در سفارت دانمارک اصل دعوتنامه از جانب همسر(دیدار) ضرورت دارد یا دعوتنامه ی ایمیل شده و پرینت شده موردقبول سفارت هست؟
در قسمت تقبل هزینه ها اگر تمام هزینه ی اقامت در طول سفر به عهده ی همسرم باشد از جانب من بند 33 باید علامت دار باشد؟ مثلن قسمت نقدی ؟
و اینکه تاریخ خروج در بند 30 باید دقیق تاریخ گذاری شود یا عدد 90 روز کفایت میکند؟
پیشاپیش از پاسخگویی شما متشکرم