نتایج ویزا

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.

آمار سفارت‌ها را هم ببینید.

نمایش 1-15 از 124 نتیجه
کشورمحل سفارتنوع ویزانتیجهMultiple Entryتاریخ مصاحبهمدت انتظارسربازیکاربرجزئیات
 
AustraliaAmmanStudentApprovedYes2015-01-1844Noblur
AustraliaTehranStudentApprovedYes2013-01-1937NoShahrouz
AustraliaSydneyStudentRejectedNo2018-06-1035Nonavid1963
BelgiumTehranStudentApprovedYes2012-08-017NoMahsa
BelgiumTehranStudentApprovedYes2019-06-0916Nosolkiper
CanadaIstanbulStudentApprovedYes2018-04-2168Nobahador.S
CanadaParisImmigrantApprovedNo2014-08-28272Noalix1393
CanadaParisImmigrantApprovedNo2014-12-29241NoTheCorwoodRep
CanadaAnkaraStudentRejectedNo2016-04-2783Nomohammadreza88
CanadaOttawaImmigrantApprovedYes2016-02-23163Yesamin_mb
CanadaIstanbulStudentApprovedYes2017-03-2152Nor0a0m0k
CanadaTorontoImmigrantApprovedNo2014-12-12322Nokhashayar1988
CanadaAnkaraStudentApprovedYes2016-06-0835Noarman_awn
CanadaParisImmigrantApprovedNo2014-08-25217Nozhobeys
CanadaAnkaraStudentApprovedYes2019-01-0842Yeshamed_hb87
برو به صفحه: