نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 1-15 از 1279 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
University of LiverpoolElectrical EngineeringUnited KingdomMasters0-----2019Admitted- solkiper
Simon Fraser UniversityPhysicsCanadaMasters0-----2019Rejected- Kayhan
Brunel UniversityElectrical EngineeringUnited KingdomMasters0-----2019Admitted- solkiper
Queen Mary University of LondonElectrical EngineeringUnited KingdomMasters0-----2019Admitted- solkiper
University Of TorontoChemistryCanadaDoctorate017.41-98-3222019Rejected- Behrod
University Of CalgaryPhysicsCanadaMasters25014-----2019Admitted- Kayhan
Vrije Universiteit BrusselElectromechanical Engineering - EnergyBelgiumMasters0-----2019Admitted- solkiper
McGill UniversityPhysicsCanadaMasters0-----2019Rejected- Kayhan
Technical University of DenmarkElectrical EngineeringDenmarkMasters0-----2019Conditionally Admitted- solkiper
Newcastle UniversityElectrical EngineeringUnited KingdomMasters0-----2019Admitted- solkiper
University of AucklandElectrical EngineeringNew ZealandMasters0-----2019Conditionally Admitted- solkiper
McGill UniversityQuantitative Life ScienceCanadaDoctorate0-----2019Rejected- Kayhan
University Of Toronto PhysicsCanadaMasters48584-----2019Admitted- Kayhan
Michigan Technological UniversityElectrical EngineeringUnited StatesMasters0-----2019Admitted- solkiper
University of BirminghamElectrical EngineeringUnited KingdomMasters0-----2019Admitted- solkiper
برو به صفحه: