نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 1-15 از 16 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
University of Texas, ArlingtonMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Conditionally Admitted- iman7
University Of Texas, DallasMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Rejected- iman7
Wayne State UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Rejected- iman7
University of Rhode IslandMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Admitted- iman7
North Carolina A&T State UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate311831416.1103-3172015Admitted- iman7
Northeastern UniversityMechanical/biomedical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Rejected- iman7
Temple UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Rejected- iman7
Boston UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Rejected- iman7
University Of California, IrvineMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Rejected- iman7
North Carolina State UniversityMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Rejected- iman7
University of Texas, ArlingtonMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Admitted- iman7
Florida Institute of TechnologyMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Admitted- iman7
University of Central FloridaMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Admitted- iman7
University of Colorado DenverMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate01416.1103-3172015Admitted- iman7
Binghamton University Biomedical EngineeringUnited StatesDoctorate350001416.1103-3172015Admitted- iman7