نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 1-6 از 6 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
Wake Forest UniversityPhylogenetic Systematics And BiogeographyUnited StatesDoctorate03.67494-3012013Rejected- Solaris
Louisiana State UniversityPlant Systematics And EvolutionUnited StatesDoctorate03.67494-3012013Admitted Solaris
Oregon State UniversityPlants Evolution And EcologyUnited StatesDoctorate03.67494-3012013Rejected- Solaris
Kansas State UniversityPlant Systematics And EvolutionUnited StatesDoctorate03.67494-3012013Admitted Solaris
Kent State UniversityTropical Field Biology And ConservationTropical Field Biology And ConservationUnited StatesDoctorate03.67494-3012013Rejected- Solaris
Mississippi State University Phylogeny And Plant Molecular SystematicsUnited StatesDoctorate168003.67494-3012013Admitted Solaris