نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 1-8 از 8 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
University Of Toronto PhysicsCanadaMasters4858417.1-96--2019Admitted- Kayhan
University Of TorontoChemistryCanadaDoctorate017.41-98-3222019Rejected- Behrod
University Of TorontoComputer EngineeringCanadaMasters3650017.25-97-3082015Admitted-Hidden ID
University Of TorontoComputer ScienceCanadaDoctorate017.318.4-7.5-2016Rejected- mcqueen
University Of Toronto Environmental ScienceCanadaDoctorate1500014.6315-6.5-2014Admitted soilman
University Of TorontoBusiness AdministrationCanadaMasters016.0217.01-7-2014Admitted-Hidden ID
University Of TorontoBusiness AdministrationCanadaMasters016.0217.01-7-2014Admitted-Hidden ID
University Of TorontoComputer Engineering, Computer ArchitectureCanadaDoctorate015.517.48253-11802004Rejected- Babak