نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 1-9 از 9 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
Åbo Akademi University Information StudiesFinlandDoctorate34170-4-6.5-2017Admitted saaaaam
Åbo Akademi University Computer ScienceFinlandMasters014.3--7.5-2013Admitted-Hidden ID
Åbo Akademi University Biomedical ImagingFinlandMasters016--6.5-2012Admitted-Hidden ID
Åbo Akademi University International Human Rights LawFinlandMasters014.7--7-2012Admitted-Hidden ID
Åbo Akademi University International Human Rights LawFinlandMasters016.6--7.5-2012Admitted-Hidden ID
Åbo Akademi UniversityComputer ScienceFinlandMasters014.7-101--2012Admitted-Hidden ID
Åbo Akademi UniversityComputer Engineering, SoftwareFinlandMasters015--7-2014Admitted-Hidden ID
Åbo Akademi University Computer SciencesFinlandMasters016.6--6.5-2013Admitted- فاطیماه
Åbo Akademi University Information And Knowledge ManagementFinlandMasters013.2316.94-6.5-2014Admitted saaaaam