نتایج پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.
همچنین می‌توانید از قسمت «جستجوی پیشرفته» برای انجام جستجوهای پیچیده‌تر استفاده کنید.

جستجوی پیشرفته
نمایش 1-6 از 6 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
Aalto University Computer EngineeringFinlandMasters015.71-99--2013Admitted-Hidden ID
Aalto University Communications EngineeringFinlandMasters015.71-99--2013Admitted-Hidden ID
Aalto University Machine Learning And Data MiningFinlandMasters016.47-106--2012Admitted-Hidden ID
Aalto University Micro And NanotechnologyFinlandMasters014.82-107--2012Admitted-Hidden ID
Aalto UniversityCommunications Engineering-Networking TechnologyFinlandMasters017.32--6.5-2012Admitted-Hidden ID
Aalto UniversityElectrical EngineeringFinlandMasters014.03--6.5-2014Rejected-Hidden ID