شانس پذیرش

نمرات و سایر اطلاعات خود را در زیر وارد کنید تا نتایج پذیرش افرادی که شرایط مشابه شما داشته‌اند را ببینید.
تمام قسمت‌های اختیاری است. هر چه اطلاعات بیشتری وارد کنید، نتایج کمتر و نزدیک‌تر به شرایط شما خواهند شد.

فرم جستجو را پنهان کن
Bachelors degree average or GPA
Masters degree average or GPA
TOEFL score
IELTS score. Enter only one of TOEFL or IELTS scores.
GRE score
Just enter keywords. For example, just enter "computer" instead of "computer science".
More...
نمایش 106-120 از 1264 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
University Of BolognaQuantitative FinanceItalyMasters1105817.45-104-3202013Admitted- Torkan
University of MemphisHuman Nutritional SciencesUnited StatesMasters700015.4618.0890-2942017Admitted- r0a0m0k
University Of Copenhagen Human Nutritional SciencesDenmarkMasters015.4618.0890-2942017Admitted- r0a0m0k
University Of Southern CaliforniaComputer EngineeringUnited StatesMasters0-17.5-6.5-2017Admitted soheildif
Washington University Saint Louis ArchitectureUnited StatesMasters017.5419.31107-3112017Rejected- ندااا
Yale UniversityArchitectureUnited StatesMasters017.5419.31107-3112017Rejected- ندااا
University Of Illinois, Urbana-ChampaignArchitectureUnited StatesMasters017.5419.31107-3112017Admitted- ندااا
University of Illinois, ChicagoArchitectureUnited StatesMasters017.5419.31107-3112017Admitted- ندااا
University Of MinnesotaArchitectureUnited StatesMasters017.5419.31107-3112017Admitted- ندااا
University of North Carolina at CharlotteArchitectureUnited StatesMasters700017.5419.31107-3112017Admitted- ندااا
University Of MichiganArchitectureUnited StatesMasters017.5419.31107-3112017Admitted- ندااا
University Of Southern CaliforniaArchitectureUnited StatesMasters1000017.5419.31107-3112017Admitted- ندااا
Saratov State UniversityComputer Sciences And Information TechnologiesRussiaMasters0-3.65947-2017Admitted- comboy
Blaise PascalInformaticsFranceBachelors0-3.65947-2017Admitted- comboy
Siberian Federal UniversityApplied Computing In Engineering And ScienceRussiaMasters0-3.65947-2017Rejected- comboy