شانس پذیرش

نمرات و سایر اطلاعات خود را در زیر وارد کنید تا نتایج پذیرش افرادی که شرایط مشابه شما داشته‌اند را ببینید.
تمام قسمت‌های اختیاری است. هر چه اطلاعات بیشتری وارد کنید، نتایج کمتر و نزدیک‌تر به شرایط شما خواهند شد.

فرم جستجو را پنهان کن
Bachelors degree average or GPA
Masters degree average or GPA
TOEFL score
IELTS score. Enter only one of TOEFL or IELTS scores.
GRE score
Just enter keywords. For example, just enter "computer" instead of "computer science".
More...
نمایش 61-75 از 1264 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
Iowa State UniversityEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
University Of CalgaryEconomicsCanadaDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
Wayne State UniversityEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Admitted- sb_urmia
University At Buffalo, The State University of New YorkEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
University Of Illinois, Urbana-ChampaignEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
University Of KansasEconomicsUnited StatesDoctorate1800017.7617.95106-3122017Admitted- sb_urmia
Boston CollegeEconomicsUnited StatesDoctorate017.7617.95106-3122017Rejected- sb_urmia
University Of South Carolina EconomicsUnited StatesDoctorate1500017.7617.95106-3122017Admitted- sb_urmia
Concordia UniversityEconomicsCanadaDoctorate1800017.7617.95106-3122017Admitted- sb_urmia
National University Of SingaporeInternational AffairsSingaporeMasters017.7617.95106-3122017Admitted- sb_urmia
New York UniversityNeuroscienceUnited StatesDoctorate018.34-110-3122018Rejected- saman_pd09
University Of ChicagoNeuroscienceUnited StatesDoctorate018.34-110-3122018Rejected- saman_pd09
University Of GöttingenNeuroscienceGermanyMasters80018.34-110-3122018Admitted- saman_pd09
Vanderbilt University NeuroscienceUnited StatesDoctorate3100018.34-110-3122018Admitted- saman_pd09
Vrije Universiteit BrusselElectrical EngineeringBelgiumMasters014.64-95-3112018Admitted- peyman19
برو به صفحه: