شانس پذیرش

نمرات و سایر اطلاعات خود را در زیر وارد کنید تا نتایج پذیرش افرادی که شرایط مشابه شما داشته‌اند را ببینید.
تمام قسمت‌های اختیاری است. هر چه اطلاعات بیشتری وارد کنید، نتایج کمتر و نزدیک‌تر به شرایط شما خواهند شد.

فرم جستجو را پنهان کن
Bachelors degree average or GPA
Masters degree average or GPA
TOEFL score
IELTS score. Enter only one of TOEFL or IELTS scores.
GRE score
Just enter keywords. For example, just enter "computer" instead of "computer science".
More...
نمایش 1-15 از 1264 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
University Of TorontoChemistryCanadaDoctorate017.41-98-3222019Rejected- Behrod
University Of CalgaryPhysicsCanadaMasters2501417.1-96--2019Admitted- Kayhan
Vrije Universiteit BrusselElectromechanical Engineering - EnergyBelgiumMasters014.01-80--2019Admitted- solkiper
Queen Mary University of LondonElectrical EngineeringUnited KingdomMasters014.01-80--2019Admitted- solkiper
McGill UniversityPhysicsCanadaMasters017.1-96--2019Rejected- Kayhan
Technical University of DenmarkElectrical EngineeringDenmarkMasters014.01-80--2019Conditionally Admitted- solkiper
Newcastle UniversityElectrical EngineeringUnited KingdomMasters014.01-80--2019Admitted- solkiper
York University Mechanical EngineeringCanadaMasters3875514.16-108-3252019Admitted mcm92
McGill UniversityQuantitative Life ScienceCanadaDoctorate017.1-96--2019Rejected- Kayhan
University Of Toronto PhysicsCanadaMasters4858417.1-96--2019Admitted- Kayhan
Michigan Technological UniversityElectrical EngineeringUnited StatesMasters014.01-80--2019Admitted- solkiper
University of BirminghamElectrical EngineeringUnited KingdomMasters014.01-80--2019Admitted- solkiper
University of AucklandElectrical EngineeringNew ZealandMasters014.01-80--2019Conditionally Admitted- solkiper
Simon Fraser UniversityPhysicsCanadaMasters017.1-96--2019Rejected- Kayhan
Brunel UniversityElectrical EngineeringUnited KingdomMasters014.01-80--2019Admitted- solkiper
برو به صفحه: