شانس پذیرش

نمرات و سایر اطلاعات خود را در زیر وارد کنید تا نتایج پذیرش افرادی که شرایط مشابه شما داشته‌اند را ببینید.
تمام قسمت‌های اختیاری است. هر چه اطلاعات بیشتری وارد کنید، نتایج کمتر و نزدیک‌تر به شرایط شما خواهند شد.

فرم جستجو را پنهان کن
Bachelors degree average or GPA
Masters degree average or GPA
TOEFL score
IELTS score. Enter only one of TOEFL or IELTS scores.
GRE score
Just enter keywords. For example, just enter "computer" instead of "computer science".
More...
نمایش 1-15 از 1279 نتیجه
دانشگاهرشتهکشورمقطع تحصیلیفاند سالیانهمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREسالنتیجهویزاکاربرجزئیات
  
University Of Eastern FinlandEarly Language Education For Intercultural CommunicationFinlandMasters017.516.7-8.5-2014Admitted-Hidden ID
University Of JyväskyläEducationFinlandMasters017.516.7-8.5-2014Admitted-Hidden ID
University Of Eastern FinlandEnglish Language And CultureFinlandMasters017.516.7-8.5-2014Admitted-Hidden ID
University Of Oulu Education And GlobalisationFinlandMasters017.516.7-8.5-2014Admitted-Hidden ID
University of Texas at TylerMechanical EngineeringUnited StatesDoctorate02.93.5-83082015Admitted-Hidden ID
University Of Victoria Mathematics And Computer ScienceCanadaDoctorate22000-16.11-8-2015Admitted-Hidden ID
University Of PennsylvaniaMechanical EngineeringUnited StatesMasters014.72--83182015Admitted-Hidden ID
University Of UlmChemical EngineeringGermanyMasters016--8-2015Admitted-Hidden ID
Massachusetts Institute Of TechnologyComputer ScienceUnited StatesDoctorate730003.83.5-8-2014Admitted-Hidden ID
University Of SheffieldAdvanced Control And Systems EngineeringUnited KingdomMasters014--8-2015Admitted-Hidden ID
Carleton UniversityComputer ScienceCanadaDoctorate2600017.318.4-7.5-2016Admitted- mcqueen
Purdue University Industrial EngineeringUnited StatesDoctorate0-17.67-7.53052012Admitted m.ost
Carleton UniversityProbability And StatisticsCanadaDoctorate1000015.1416.4-7.52962015Admitted-Hidden ID
University Of HelsinkiComputer ScienceFinlandMasters014.3--7.5-2013Rejected-Hidden ID
Lund UniversityEnergy And Environmental Efficiency Of BuildingsSwedenMasters015.9317.1-7.5-2016Admitted- nazli_m_1366
برو به صفحه: