دانشگاه‌ها

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.

نمایش 1261-1274 از 1274 نتیجه
نام دانشگاهنام اختصارینام دیگرشهرکشورنتایج پذیرشملزومات پذیرشجزئیات
   
Yeshiva UniversityNew YorkUnited StatesNoneNone
Yeungjin CollegeDaeguSouth KoreaNoneNone
Yeungnam College of Science and TechnologyDaeguSouth KoreaNoneNone
Yeungnam UniversityGyeongsanSouth KoreaNoneNone
Yewon Arts UniversityImsil CountySouth KoreaNoneNone
Yonam Institute of Digital TechnologyJinjuSouth KoreaNoneNone
Yong-in Songdam CollegeYonginSouth KoreaNoneNone
Yong-In UniversityYonginSouth KoreaNoneNone
Yonsei UniversitySeoulSouth KoreaNoneNone
York UniversityTorontoCanada6 RecordsNone
Zahedan University Of Medical SciencesZahedanIranNoneNone
Zanjan UniversityZNUZanjanIranNoneNone
Zanjan University of Medical SciencesZanjanIranNoneNone
Zhejiang GongshangZJGSUHangzhouChina1 RecordsNone