دانشگاه‌ها

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.

نمایش 1-15 از 1280 نتیجه
نام دانشگاهنام اختصارینام دیگرشهرکشورنتایج پذیرشملزومات پذیرشجزئیات
   
Yale UniversityNew HavenUnited States1 RecordsNone
Cornell UniversityIthacaUnited States2 Records1 Records
Shahid Chamran University Of AhvazAhvazIranNoneNone
Columbia UniversityNew YorkUnited States1 RecordsNone
Northwestern UniversityEvanstonUnited States5 Records1 Records
University Of TabrizTabrizIranNoneNone
University Of TehranTehran UniversityTehranIranNoneNone
Allameh Tabatabai UniversityAlame Tabatabaie UniversityTehranIranNoneNone
University of AberdeenAberdeenUnited KingdomNone1 Records
University Of IsfahanUniversity Of EsfahanIsfahanIranNoneNone
Ferdowsi University Of MashhadMashhadIranNoneNone
Tarbiat Modares UniversityTehranIranNoneNone
University Of GuilanGilan UniversityRashtIranNoneNone
Harvard UniversityCambridgeUnited States1 RecordsNone
Tehran University Of Medical SciencesTehranIranNoneNone
برو به صفحه: