رزومه‌ها

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.

نمایش 106-120 از 884 نتیجه
کاربرمعدل کارشناسیمعدل ارشدTOEFLIELTSGREمقالات بین‌المللیسالنتایج پذیرشجزئیات
  
Faezeh3104-19.2---02015None
lifecreator44616.4417.2---42016None
پنهان14--5.5-020151 Records
پنهان15.25--6.5-020151 Records
پنهان16.47----020151 Records
پنهان14.31--5.5-020151 Records
پنهان15.33.7-6.5-1820151 Records
پنهان17.6--6.5310120151 Records
پنهان17.29--7-020153 Records
پنهان15.94--6.5-020151 Records
پنهان14--8-020151 Records
پنهان-16.64---02016None
پنهان4--7.5310020161 Records
پنهان14--7970020161 Records
پنهان3.43.690-310020161 Records