ملزومات پذیرش

برای جستجو، عبارات مورد نظر خود را در ستون‌های زیر وارد کنید و کلید 'Enter' را بزنید. شما همچنین می‌توانید از عملگرهای مقایسه‌ای (<, <=, >, >=, <> یا =) در ابتدای عبارات خود استفاده کنید.

نمایش 101-120 از 209 نتیجه
کشورنام دانشگاهدانشکدهApp. Feeددلاین پاییزددلاین بهارحداقل معدلحداقل GREحداقل TOEFLحداقل IELTSعملگرها
 
CanadaUniversity Of British ColumbiaWood Science15301-1516 806.5
CanadaUniversity Of CalgaryPhysics And Astronomy13003-0107-013 807
United StatesUniversity Of California RiversideElectrical Engineering10001-05331080 
United StatesUniversity Of California RiversideMaterials Science And Engineering10001-053300  
United StatesUniversity Of California RiversideComputer Science And Engineering1001-053.230080 
United StatesUniversity Of California Santa CruzComputer Science10001-03  89 
United StatesUniversity Of California Santa CruzElectrical Engineering10001-03  89 
United StatesUniversity Of California, BerkeleyIndustrial Engineering10012-07 3 68 
United StatesUniversity Of California, BerkeleyElectrical Engineering And Computer Science10012-13  907
United StatesUniversity Of California, DavisPlant Science100   807
United StatesUniversity Of California, DavisComputer Science10001-15  807
United StatesUniversity Of California, DavisElectrical And Computer Engineering10001-15  807
United StatesUniversity Of California, IrvineComputer Science10012-15     
United StatesUniversity Of California, IrvineElectrical Engineering And Computer Science10001-153 807
United StatesUniversity Of California, IrvineMechanical and Aerospace Engineering10012-153305807
United StatesUniversity Of California, San DiegoPhysics10001-15  807
United StatesUniversity Of California, San DiegoComputer Science And Engineering10012-153 80 
United StatesUniversity Of California, Santa BarbaraMaterials Science And Engineering10009-0912-093.2 100 
United StatesUniversity of Central FloridaIndustrial Engineering3001-1507-013 806.5
United StatesUniversity Of DelawareElectrical And Computer Engineering7502-0111-013300796.5
برو به صفحه: