رتبه موضوع:
 • 2 رای - 5 میانگین
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
کتاب های علوم زیستی
02-03-2012, 04:18 PM (آخرین ویرایش در 02-03-2012 04:20 PM توسط Behnoush.)
ارسال: #1
Bug کتاب های علوم زیستی
با کتاب مورد علاقه خودم شروع می کنم Big Grin

اصول بیوشیمی لنینجر ( Lehninger Principles of Biochemistry )
نویسندگان : Nelson & Cox

اصول بیوشیمی لنینجر یکی از کامل ترین و شناخته شده ترین منابع برای بیوشیمی است که مباحث بسیار زیادی را پوشش می دهد. از ویژگی های برجسته این کتاب به داشتن تصاویر زیاد، زیبا ،منحصر بفرد و بسیار گویا می توان اشاره کرد. خواننده برای فهم متن کتاب باید تا حدی دانش پایه شیمی داشته باشد. متن کتاب بسیار قابل فهم و با توضیحات کافی و دقیق تدوین شده است به طوری که هم به عنوان منبعی برای یادگیری هم به عنوان مرجعی معتبر قابل استفاده است. نمودارها و دیاگرام های کتاب فهم آن را راحت تر کرده است. خوانندگانی که از کتاب های قدیمی بیوشیمی استفاده می کنند باید نگاهی به اصول بیوشیمی لنینجر بیاندازند!
کتاب به افتخار آلبرت لنینجر ، بیوشیمیدان آمریکایی، به پاس کشفیات ارزنده و سهم عمده ی وی در پیشبرد دانش بیوشیمی و بیوانرژتیک نام گذاری شده است.
سرفصل های کتاب از سه قسمت اصلی تشکیل شده است
 • قسمت اول : شامل ساختار و کاتالیز بوده و سرفصل های ویژگی ها و نقش آب در سیستم های بیولوژیک، آمینو اسید-پپتید و پروتئین ها، ساختار سه بعدی پروتئین، عملکرد پروتئین، آنزیم ها، کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژی، نوکلئوتیدها و نوکلئیک اسیدها، تکنولوژی اطلاعاتی DNA، لیپیدها، انتقال و غشاهای بیولوژیک و بیوسیگنالینگ را در بر می گیرد.
 • قسمت دوم: شامل مفاهیم بیوانرژتیک و متابولیسم بوده و سرفصل های انواع واکنش های بیوشیمیایی و بیوانرژتیک، گلیکولیز، گلیکونئوژنز، مسیر پنتوز فسفات، اصول تنظیم متابولیسم، چرخه سیتریک اسید، متابولیسم اسیدهای چرب، اکسیداسیون آمینواسیدها و تولید اوره، فسفسریلاسیون اکسیداتیو و فوتوفسفریلاسیون، فتوسنتز، بیوسنتز کربوهیدات ها در گیاهان و باکتری ها، بیوسنتز اسیدهای آمینه- نوکلئوتیدها و مولکوهای وابسته، تنظیم هورمونی و متابولیسم پستانداران را در بر می گیرد.
 • قسمت سوم: شامل مسیرهای اطلاعاتی بوده و سرفصل های ژن ها و کروموزم ها، متابولیسم DNA، متابولیسم RNA، متابولیسم پروتئین و تنظیم بیان ژن را پوشش می دهد. ( براساس ویراست پنجم )
این کتاب همچنین از منابع امتحان GRE subject Bioechemsitry,Cell and Molecular Biology و کنکورهای ارشد و دکترا است. ترجمه فارسی آن نیز موجود است.


[عکس: leninger.JPG]

لینک دانلود

قاصد روزان ابری، داروَگ ، کی می رسد باران؟
نیما
03-03-2012, 04:01 PM (آخرین ویرایش در 03-03-2012 04:06 PM توسط Behnoush.)
ارسال: #2
RE: کتاب های علوم زیستی
بیولوژی سلولی مولکولی آلبرتس (Molecular Biology of the Cell )
نویسندگان : بروس آلبرتس و همکاران . تعداد صفحات : 1268 . انتشارات : Garland Science

برای بیش از یک ربع قرن کتاب زیست سلولی مولکولی آلبرتس مرجع اصلی دروس بیولوژی بوده است. این کتاب بسیار کامل و جامع بوده و متن آن منسجم و دارای توضیحات شفاف و خلاصه های مفید است. نویسنده با مهارت تمام مفاهیم پایه علم بیولوژی را که روبه روز رشد بیشتری دارد، بیان کرده و چهارچوب مرتبط و پیوسته ای را ایجاد می کند که خواننده از خواندن آن لذت می برد.
متن کتاب شامل پنج بخش اصلی است، (بر اساس ویراست پنجم )
 • بخش اول : معرفی سلول . شامل سرفصل های سلول و ژنوم، شیمی سلول و بیوسنتز، پروتئین ها.
 • بخش دوم : مکانیسم های پایه ژنتیکی . شامل سرفصل های DNA و کروموزوم، همانندسازی-ترمیم و نوترکیبی DNA، از DNA تا پروتئین، تنظیم بیان ژن.
 • بخش سوم : روش ها . شامل سرفصل های دست ورزی DNA، RNA و پروتئین، متصور ساختن سلول.
 • بخش چهارم: سازماندهی درون سلولی. شامل سرفصل های ساختار غشا، انتقال غشایی مولکول های کوچک و ویژگی های الکتریکی غشا، تقسیم بندی های درون سلولی و دسته بندی پروتئین ها، سیتو اسکلتون، چرخه سلول و مرگ برنامه ریزی شده سلولی ، مکانیسم تقسیم سلولی.
 • بخش پنجم: سلول در مفهوم اجتماعی خود . شامل سرفصل های اتصالات سلولی- چسبندگی سلولی و ماتریکس خارج سلولی، سلول های زایژه و باروری، توسعه ارگانیسم های چندسلولی، هیستولوژی : زندگی و مرگ سلول های در بافت ها، سرطان، سیستم ایمنی، پاتوژن ها- عفونت و ایمنی غریزی.
تاکید کتاب بیشتر بر سلول های یوکاریوت می باشد اما پروکاریوت ها را نیز از نظر دور نداشته است.
این کتاب از منابع اصلی امتحان GRE subject Biology & Biochemistry نیز می باشد. انتشارات خانه زیست شناسی نسخه افست آن را منتشر کرده است.
[عکس: F1.medium.gif]
لینک دانلود

قاصد روزان ابری، داروَگ ، کی می رسد باران؟
نیما
04-03-2012, 04:21 PM (آخرین ویرایش در 04-03-2012 04:23 PM توسط Behnoush.)
ارسال: #3
RE: کتاب های علوم زیستی
زیست سلولی مولکولی لودیش (Molecular Cell biology )
نویسندگان: هاروی لودیش و همکاران . 973 صفحه . انتشارات Freeman

علاقه مندان به زیست شناسی سلولی و مولکولی همواره بابت تنوع کتاب های موجود در این زمینه که سلیقه های مختلف را راضی نگه می دارد، شکرگزار بوده اند. شناخته شده ترین کتاب ها در این زمینه، بیولوژی سلولی مولکولی بروس آلبرتس ( که در پست قبلی معرفی شد ) و بیولوژی سلولی مولکولی لودیش هستند . هر دو این کتاب ها بسیار جامع و کامل بوده و شامل موارد کمک آموزشی بسیار همچون تصاویر و نمودارهای گویا می باشند.
بیولوژی مدرن ریشه در درک عملکرد مولکول ها درون سلول ها و واکنش های بین سلول ها دارد که به موجودات چند سلولی اجازه توسعه و سازماندهی می دهند. هرچه بیشتر درباره ساختار، عملکرد و توسعه ارگانیسم های مختلف یاد می گیریم بیشتر در می یابیم که تمام واکنش ها و پروسه های زیستی شباهت های قابل ملاحظه ای نشان می دهند. در هزاره کنونی د نیروی قدرتمند دانش بیولوژی سلولی مولکولی را باز آرایی خواهند کرد : ژنومیکس ( مطالعه توالی کامل DNA بسیاری از موجودات ) و پروتئومیکس ( آگاهی از تمامی شکل ها و عملکرد های احتمالی پروتئین ).
بیولوژی سلولی مولکولی لودیش بر روی ماکرومولکولها و واکنش های مطالعه شده توسط بیوشیمیست ها، پروسه های توضیح داده شده توسط بیولوژیست های سلولی و مسیرهای کنترل ژن تعریف شده توسط بیولوژیست های مولکولی و ژنتیکدان ها تمرکز می کند.
سرفصل های کتاب : دینامیک سلول ، اساس شیمیایی، ساختار و عملکرد پروتئین، نوکلئیک اسیدها-کدهای ژنتیکی و سنتز ماکرومولکول ها، غشاهای زیستی و سازماندهی زیرسلولی در سلول های یوکاریوت، دست ورزی سلول ها و ویروس ها در کشت، ژنومیکس و DNA نوترکیب، آنالیز زنتیکی در بیولوژی سلولی، ساختار مولکولی ژن ها و کروموزوم ها، تنظیم شروع رونویسی، پردازش RNA- انتقال از هسته و کنترل پس از رونویسی، همانندسازی- ترمیم و نوترکیبی DNA ، تنظیم چرخه سلول های یوکاریوت، کنترل ژن، انتقال از غشاهای سلولی، انرژتیک سلولی : گلیکوایز- اکسیداسیون بی هوازی و فتوسنتز، تقسیم بندی و ترشح پروتئین ها، حرکت و شکل سلول، میکروفیلامنت ها ، میکروتوبول ها و فیلامنت های حد واسط، سیگنالینگ سلولی : هورمونها و گیرنده ها، سلول های عصبی ، کامل شدن سلول ها به بافت ها ، واکنش های سلولی به رشد و توسعه، سرطان .
این کتاب همچنین از منابع GRE subject biochemistry است. ترجمه فارسی آن نیز موجود است.

لینک دانلود

قاصد روزان ابری، داروَگ ، کی می رسد باران؟
نیما
12-05-2012, 11:31 AM
ارسال: #4
RE: کتاب های علوم زیستی
امکانش هست چندتا کتابهای رشته تغذیه که اصلی تر هستند رو معرفی کنید. ممنون

16-05-2012, 01:06 PM
ارسال: #5
RE: کتاب های علوم زیستی
(12-05-2012 11:31 AM)Paradise4 نوشته:  امکانش هست چندتا کتابهای رشته تغذیه که اصلی تر هستند رو معرفی کنید. ممنون
شما سری به این سایت بزنیدو اسم رشته، نام کتاب مورد نظر و یا کلمات کلیدی مناسبی را به انگلیسی تایپ کنید احتمال خیلی زیاد کتاب های مناسبی یافت خواهید کرد.
موفق باشید

ما فراموش شده گانیم جز نعره صدایی نیست...
ما زنده کفن شده گانیم جز دریدن راهی نیست..
24-06-2012, 09:35 AM
ارسال: #6
RE: کتاب های علوم زیستی
(16-05-2012 01:06 PM)Karim نوشته:  شما سری به این سایت بزنیدو اسم رشته، نام کتاب مورد نظر و یا کلمات کلیدی مناسبی را به انگلیسی تایپ کنید احتمال خیلی زیاد کتاب های مناسبی یافت خواهید کرد.
موفق باشید

مرسی دوست عزیز. در این سایت باید اسم کتاب رو نوشت. و search کلی تحت عنوان nutrition کتابهای گوناگونی پیدا می شود. اما منظورم بیشتر texbook های معتبر رشته تغذیه هست که خودم هم نمی شناسمشون و در این سایت هم کتابها بیشتر غیرتخصصی هستند. در هر حال از کمکتون ممنونم.

19-09-2013, 02:07 PM
ارسال: #7
Sad RE: کتاب های علوم زیستی
(03-03-2012 04:01 PM)'Behnoush' نوشته:  بیولوژی سلولی مولکولی آلبرتس (Molecular Biology of the Cell )
نویسندگان : بروس آلبرتس و همکاران . تعداد صفحات : 1268 . انتشارات : Garland Science
برای بیش از یک ربع قرن کتاب زیست سلولی مولکولی آلبرتس مرجع اصلی دروس بیولوژی بوده است. این کتاب بسیار کامل و جامع بوده و متن آن منسجم و دارای توضیحات شفاف و خلاصه های مفید است. نویسنده با مهارت تمام مفاهیم پایه علم بیولوژی را که روبه روز رشد بیشتری دارد، بیان کرده و چهارچوب مرتبط و پیوسته ای را ایجاد می کند که خواننده از خواندن آن لذت می برد.
متن کتاب شامل پنج بخش اصلی است، (بر اساس ویراست پنجم )
 • بخش اول : معرفی سلول . شامل سرفصل های سلول و ژنوم، شیمی سلول و بیوسنتز، پروتئین ها.
 • بخش دوم : مکانیسم های پایه ژنتیکی . شامل سرفصل های DNA و کروموزوم، همانندسازی-ترمیم و نوترکیبی DNA، از DNA تا پروتئین، تنظیم بیان ژن.
 • بخش سوم : روش ها . شامل سرفصل های دست ورزی DNA، RNA و پروتئین، متصور ساختن سلول.
 • بخش چهارم: سازماندهی درون سلولی. شامل سرفصل های ساختار غشا، انتقال غشایی مولکول های کوچک و ویژگی های الکتریکی غشا، تقسیم بندی های درون سلولی و دسته بندی پروتئین ها، سیتو اسکلتون، چرخه سلول و مرگ برنامه ریزی شده سلولی ، مکانیسم تقسیم سلولی.
 • بخش پنجم: سلول در مفهوم اجتماعی خود . شامل سرفصل های اتصالات سلولی- چسبندگی سلولی و ماتریکس خارج سلولی، سلول های زایژه و باروری، توسعه ارگانیسم های چندسلولی، هیستولوژی : زندگی و مرگ سلول های در بافت ها، سرطان، سیستم ایمنی، پاتوژن ها- عفونت و ایمنی غریزی.
تاکید کتاب بیشتر بر سلول های یوکاریوت می باشد اما پروکاریوت ها را نیز از نظر دور نداشته است.
این کتاب از منابع اصلی امتحان GRE subject Biology & Biochemistry نیز می باشد. انتشارات خانه زیست شناسی نسخه افست آن را منتشر کرده است.
[عکس: F1.medium.gif]
لینک دانلود

 
من نتونستم دانلودش کنم
19-09-2013, 02:11 PM
ارسال: #8
RE: کتاب های علوم زیستی
(19-09-2013 02:07 PM)'sara72' نوشته:  
من نتونستم دانلودش کنم

 
http://www.libgen.info/  رو امتحان کنید. چند نسخه گذاشته.
 

Whether you think you can or can't, you are right
26-03-2014, 01:13 AM
ارسال: #9
RE: کتاب های علوم زیستی
نقل قول: 
ببخشید من هر جا رو گشتم نتونستم کتاب ترجمه شده رو پیدا کنم 
شما اگه سایتی رو میشناسین که بتونم از اونجا دانلودش کنم ممنون میشم راهنماییم کنید
 
19-01-2015, 06:43 PM
ارسال: #10
RE: کتاب های علوم زیستی
     کتاب فارسی زیست شناسی سلولی بروس آلبرت و همکاران - 747 صفحه

چاپ دوم 1387 

http://s4.picofile.com/file/8164836200/albert.pdf.html


موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  لینک های مفید در علوم زیست - پزشکی Karim 14 3,785 09-03-2015 01:19 AM
آخرین ارسال: mkan
  معرفی استادان ایرانی در رشته های علوم پزشکی و زیستی Cortex 16 4,654 27-06-2013 03:01 AM
آخرین ارسال: soilman
  نرم افزارهاى تخصصى علوم پزشکی و زیستی براى موبايل MaMi 1 1,819 18-05-2012 01:02 AM
آخرین ارسال: MaMi

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان